Tervetuloa Pikkupiian kotisivuille!

Pikkupiika toimii Kajaanissa sekä tarvittaessa sopimuksen mukaan Sotkamossa, Paltamossa ja Ristijärvellä. 


Ajankohtaista:
MAALISKUU 2018

LIIKUNTA ON TEHOKAS KEINO EHKÄISTÄ IÄKKÄIDEN KAATUMISIA:
Liikunta kuten ohjattu jumppa ja siihen yhdistetyt muut toimet kuten näkötarkastus, elinympäristön kartoitus ja luukatoa hillitsevien lääkkeiden käyttö sekä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista huolehtiminen ovat tehokkaita keinoja ehkäistä kaatumia ja niistä johtuvia luumurtumia. Näin todettiin äskettäin tehdyssä laajassa tutkimuksessa, jossa kartoitettiin kaatumisten ehkäisyyn tähtääviä keinoja verrattuna tavalliseen hoitoon. Yli 65 vuotta täyttäneistä 30-40% kaatuu ainakin kerran vuodessa ja yli 80 vuotta täyttäneistä joka toinen. Noin joka 10. kaatumisista johtaa lonkkamurtumaan tai muuhun vakavaan vammaan. 
On kuitenkin huomioitava, että kaikille iäkkäille liikunta ei välttämättä sovi ja osalla parantunut liikuntakyky voi jopa lisätä kaatuilua. Tämän johdosta kaikille ei tulisi suositella yhtä keinoa, vaan jokaisen iäkkään kohdalla tulisi erikseen pohtia hänelle parhaiten sopivat keinot.


Yrityksen perustaja ja tämänhetkinen johtaja on Katariina Lukkarinen

Olen koulutukseltani lähihoitaja sekä elintarviketyöntekijä. Olen myös suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon. Työkokemuksina minulla on toimiminen lähihoitajana vanhainkodissa sekä kotipalveluyrityksessä. Olen ollut myös siivoojana kahdessa yrityksessä. Kotipalvelu Pikkupiian johtajana olen toiminut 2.1.2011 alkaen.
Toimintaperiaatteena on tarjota laadukasta koti- ja hoivapalveluja iäkkäille ja vammaisille kainuulaisille heidän kotonaan. Toimintaani ohjaavat vanhusten kunnioittaminen, luottamuksellisuus, rehellisyys, ahkeruus, ehdoton raittius ja Jumalan usko. 

 

Yrityksen henkilökunta: Anne, Asta, Heidi, Katariina, Mari (äitiyslomalla), Miia, Riitta ja Virpi.

Soita ja tilaa ilmainen arviointikäynti, puh. 044-3628464 (Katariina)

Maksuissa voit saada helpotusta. Katso alla olevat linkit.

Kotitaloustöistä sekä hoiva- ja hoitotöistä voit saada verotuksessa 45 %:n vähennyksen laskussa olevasta työn osuudesta tai työkorvauksesta. Katso tarkemmin http://www.vero.fi/

Osasta palveluista voit saada 24%:n arvonlisäverovähennyksen, jos työ

käsittää terveyden- tai sairaanhoitopalveluja tai sosiaalihuoltopalveluja. Katso tarkemmin: http://www.vero.fi/

Kelan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista. Katso tarkemmin: http://www.kela.fi/hoitotuki.

Palveluita voi ostaa myös Kainuun maakunta–kuntayhtymän palveluseteleillä  (https://sote.kainuu.fi/palvelusetelit-kotiin).